🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Free PDF Text Reader Tiện ích đọc file PDF tuyệt vời
  • Chương trình PDF Text Reader được xây dựng để thay đổi file PDF sang dạng văn bản text một cách thuận tiện. Điểm đặc biệt là phần mềm được tải hoàn toàn miễn phí và không giới hạn thời gian sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • LotApps Free PDF To Text Converter
  • LotApps Free PDF To Text Converter không trích xuất văn bản từ tập tin PDF, PDF To Text Converter là một ứng dụng Windows độc lập, nó không cần cài đặt thêm phần mềm Adobe Acrobat hay Adobe Reader.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Spesoft Free Text To MP3 Speaker
  • Spesoft Text To MP3 Speaker sử dụng công nghệ "Text to Speech" và có thể chuyển đổi ký tự sang file audio MP3/OGG/WAV.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️