🖼️
 • Phát hành: Oracle Corporation
 • VirtualBox 6.1.8 là phần mềm máy chủ ảo miễn phí, đa nền tảng, cho phép cài đặt trên nhiều hệ điều hành. Sau khi tải & cài VirtualBox, bạn có thể tạo và chạy nhiều máy ảo trên một máy tính.
 • windows Version: 6.1.8
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 166.970
🖼️
 • Phát hành: Oracle Corporation
 • VirtualBox for Mac 6.1.8 là một công cụ ảo hóa mã nguồn miễn phí đủ mạnh mẽ dành cho hệ thống doanh nghiệp nhưng cũng tương đối dễ dàng cho cả những người dùng cá nhân trên hệ điều hành Mac.
 • mac Version: 6.1.8
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.329
🖼️
 • Phát hành: Oracle Corporation
 • Oracle VM VirtualBox cho Linux 6.1.8 là phần mềm tạo máy ảo miễn phí, cho phép bạn trải nghiệm cùng lúc nhiều hệ điều hành khác nhau trên Linux.
 • linux Version: 6.1.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.629