🖼️
 • Phát hành: Xmind
 • XMind là một công cụ hỗ trợ xây dựng bản đồ tư duy hiệu quả. XMind 8 mới nhất chứa tất cả công cụ bạn cần để có một sơ đồ tư duy hoàn hảo
 • windows Version: 3.7.9.0
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.747
🖼️
 • Phát hành: XMIND LTD
 • XMind - chương trình tiện ích tính toán và xử lý dữ liệu miễn phí, một trong những tiện ích miễn phí không thể bỏ qua đối với hệ điều hành Mac OS X...
 • mac Version: 8
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.285
🖼️
 • Phát hành: XMind
 • XMind: ZEN 10.1.3 là phần mềm tạo bản đồ tư duy (mindmap) - 1 sản phẩm nâng cấp của XMind. XMind: ZEN đã chính thức được đổi tên thành XMind 2020.
 • windows Version: 10.1.3
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 732
🖼️
 • Phát hành: XMind
 • XMind: Mind Map là công cụ vẽ sơ đồ tư duy phổ biến nhất hành tinh.
 • ios Version: 2.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27
🖼️
 • Phát hành: XMind
 • XMind là một công cụ lập bản đồ tư duy mạnh mẽ và dễ sử dụng trên tất cả các thiết bị Android.
 • android Version: 1.3.12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11