Serial Safe

Tải về

3 (1) Christopher Sonon Dùng thử 553 Dung lượng: 1,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

Serial Safe là phần mềm trợ giúp người sử dụng quản lý và lưu trữ số serial, số giấy phép và tập tin giấy phép trực tiếp vào trong cơ sở dữ liệu của chương trình đồng thời cất giữ tất cả thông tin đăng ký phần mềm vào một địa điểm.

Serial Safe

Tính năng:

- Theo dõi ngày hết hạn của các giấy phép.

- Xuất tài liệu ra định dạng CSV và Text.

- Chức năng Selective Export để tùy chọn xuất tài liệu.

- Chức năng bảng ghi tạm dành cho (tên đăng ký) Registration Name và ID đăng ký (Registration ID).

- Có thể xem sản phẩm còn hiệu lực sau khi lưu trữ.

Yêu cầu:

.NET 3.0.

Đặng Hương

Thiết lập

Hộp thoại Settings hiện ra khi bắt đầu chạy ứng dụng để giúp người dùng cài đặt thiết lập trước khi thêm sản phẩm để quản lý.

Serial Safe

Database Settings:

Encrypt Database sẽ được kiểm tra theo mặc định. Tùy chọn này xác định phương thức SerialSafe lưu trữ dữ liệu ứng dụng.

Khi sử dụng tùy chọn này, phần mềm sẽ mã hóa dữ liệu với giá trị nhúng 512 bit.

Nếu không kiểm tra tùy chọn này, thông báo về hậu quả bảo mật khi vô hiệu mã hóa sẽ được hiện ra (như bên dưới).

Serial Safe

Password Protect không được kiểm tra theo mặc định. Tùy chọn này cho phép người dùng xác lập mật khẩu cần thiết để tải dữ liệu ứng dụng vào SerialSafe.

Khi tùy chọn này được kiểm tra, người dùng có thể nhập mật khẩu mong muốn vào hộp thoại Password:

Serial Safe

Interface Settings:

Mask Serials không được kiểm tra theo mặc định. Tùy chọn này cho phép người dùng bảo vệ thông tin seri trong giao diện với SerialSafe với ký tự password.

Require Password To Show Serials bị vô hiệu hóa theo mặc định. Tùy chọn này sẽ có hiệu lực khi Mask Serials được kiểm tra. Nó sẽ yêu cầu nhập mật khẩu xác nhận dưới Password Protect trước khi gỡ bỏ password mask.

Disable Password Prompt For Clipboard Copy bị vô hiệu hóa theo mặc định. Tùy chọn này sẽ có hiệu lực khi Disable Password Prompt For Clipboard Copy được kiểm tra. Nó sẽ bỏ qua thông báo hộp thoại Password khi sử dụng nút Copy To Clipboard trên giao diện chính.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 562
  • Lượt tải: 553
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác: