SGK Lớp 6 Chân trời sáng tạo Bộ sách lớp 6 năm học 2021/2022

Tải về

5 (1) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Miễn phí 1.413 Ngày:

Bộ SGK Lớp 6 Chân trời sáng tạo bao gồm 11 môn học đang được rất nhiều trường sử dụng. Bộ sách Chân trời sáng tạo điện tử trên Hành trang số dành cho học sinh lớp 6 bao gồm các môn học: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Công nghệ, Mĩ thuật, Tiếng Anh.

Bộ sách lớp 6 Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 sẽ cập nhật nội dung mới nhất dành cho học sinh cũng như thầy cô giáo. Bộ sách Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn.

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Sách Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Toán lớp 6 tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên: Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị
 • Chủ biên: Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên
 • Tác giả: Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đặng Trí Tín

Sách Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Toán lớp 6 tập 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên: Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị
 • Chủ biên: Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên
 • Tác giả: Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đặng Trí Tín

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Sách Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Nam
 • Tác giả: Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Tiến Thành, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Quang Trường

Sách Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Ngữ văn lớp 6 tập 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Nam
 • Tác giả: Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Tiến Thành, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Quang Trường

Bộ sách Giáo khoa lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Sách Địa lí và Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Địa lí và Lịch sử 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên phần Địa lí: Nguyễn Kim Hồng
 • Chủ biên phần Địa lí: Phạm Thị Bình
 • Chủ biên phần Lịch sử: Hà Bích Liên
 • Tác giả: Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Hữu Bách, Vũ Thị Bắc, Nguyễn Thị Kim Liên, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Hà Văn Thắng, Phạm Đỗ Văn Trung

Sách Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Khoa học tự nhiên 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Cao Cự Giác
 • Tác giả: Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng

Sách Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Giáo dục công dân 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Chủ biên: Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn
 • Tác giả: Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga

Sách Âm nhạc 6 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Âm nhạc 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên: Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai
 • Chủ biên: Nguyễn Văn Hảo
 • Tác giả: Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Nguyễn Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh Tân

Sách Mĩ thuật 6 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Mĩ thuật 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên Xuân
 • Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc
 • Tác giả: Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Sách Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Giáo dục thể chất 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng chủ biên: Trịnh Hữu Lộc
 • Chủ biên: Lưu Trí Dũng
 • Tác giả: Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn Quan, Phạm Thái Vinh

Sách Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Hoạt động trải nghiệm 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên: Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên
 • Chủ biên: Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang
 • Tác giả: Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn

Sách Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Công nghệ 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên: Bùi Văn Hồng
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • Tác giả: Trần Văn Sỹ

Sách Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Tiếng Anh 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Chủ biên: Trần Cao Bội Ngọc
 • Tác giả: Vũ Vạn Xuân
5 Mời bạn đánh giá!

Liên quan, thay thế