SGK Lớp 3 Chân trời sáng tạo Bộ sách lớp 3 năm học 2022/2023

Tải về

3,6 (9) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Miễn phí 5.200 Ngày:

Bộ SGK Lớp 3 Chân trời sáng tạo bao gồm 11 môn học đang được rất nhiều trường sử dụng. Bộ sách Chân trời sáng tạo điện tử trên Hành trang số dành cho học sinh lớp 3 bao gồm các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo Đức, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tin học và Công nghệ.

Bộ sách lớp 3 Chân trời sáng tạo năm học 2022 - 20223 sẽ cập nhật nội dung mới nhất dành cho học sinh cũng như thầy cô giáo. Bộ sách Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn.

Bộ sách giáo khoa lớp 3 Chân trời sáng tạo

Sách Toán 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Toán 3 - Tập 1

Tổng Chủ biên: Hà Huy Khoái
Chủ biên: Lê Anh Vinh
Tác giả: Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh

Sách Toán 3 tập 2 Chân trời sáng tạo

Toán 3 - Tập 2

Tổng Chủ biên: Hà Huy Khoái
Chủ biên: Lê Anh Vinh
Tác giả: Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh

Sách Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tiếng Việt 3 - Tập 1

Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha , Trịnh Cam Ly
Tác giả: Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền

Sách Tiếng Việt 3 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tiếng Việt 3 - Tập 2Tiếng Việt 3 - Tập 2

Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha , Trịnh Cam Ly
Tác giả: Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền

Sách Tự nhiên và Xã hội 3 Chân trời sáng tạo

Tự nhiên và Xã hội 3

Tổng chủ biên: Đỗ Xuân Hội
Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Tác giả: Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần Thanh Sơn

Sách Đạo đức 3 Chân trời sáng tạo

Đạo đức 3

Tổng Chủ biên: Huỳnh Văn Sơn
Chủ biên: Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh
Tác giả: Lê Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, Giang Thiên Vũ

Sách Âm nhạc 3 Chân trời sáng tạo

Âm nhạc 3

Tổng Chủ biên: Hồ Ngọc Khải , Lê Anh Tuấn
Chủ biên: Đặng Châu Anh
Tác giả: Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh

Sách Mĩ thuật 3 - Bản 1 Chân trời sáng tạo

Mĩ thuật 3 - Bản 1

Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị Nhung
Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc
Tác giả: Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận

Sách Mĩ thuật 3 - Bản 2 Chân trời sáng tạo

Mĩ thuật 3 - Bản 2

Tổng Chủ biên: Hoàng Minh Phúc
Chủ biên: Nguyễn Thị May
Tác giả: Đỗ Viết Hoàng

Sách Hoạt động trải nghiệm 3 Chân trời sáng tạo

Hoạt động trải nghiệm 3

Tổng Chủ biên: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên
Chủ biên: Bùi Ngọc Diệp , Nguyễn Hữu Tâm
Tác giả: Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang

Giáo dục thể chất 3

Chủ biên: Phạm Thị Lệ Hằng
Tác giả: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn

Sách Tin học 3 Chân trời sáng tạo

Tin học 3

Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Quách Tất Kiên
Chủ biên: Phạm Thị Quỳnh Anh
Tác giả: Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung

Sách Công nghệ 3 Chân trời sáng tạo

Công nghệ 3

Tổng chủ biên: Bùi Văn Hồng
Chủ biên: Bùi Văn Hồng
Tác giả: Nguyễn Thị Lưỡng , Lê Thị Mỹ Nga , Đoàn Thị Ngân

Sách Tiếng Anh 3 Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 3

Chủ biên: Trần Cao Bội Ngọc
Tác giả: Trương Văn Ánh

3,6 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế