SGK Lớp 2 Chân trời sáng tạo Bộ sách lớp 2 năm học 2021/2022

Tải về
5 (1) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Miễn phí 583 Ngày:

Bộ SGK Lớp 2 Chân trời sáng tạo bao gồm 9 môn học đang được rất nhiều trường sử dụng. Bộ sách Chân trời sáng tạo điện tử trên Hành trang số dành cho học sinh lớp 2 bao gồm các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo Đức, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm.

Bộ sách lớp 2 Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 sẽ cập nhật nội dung mới nhất dành cho học sinh cũng như thầy cô giáo. Bộ sách Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn.

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Sách Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Toán lớp 2 tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên: Trần Nam Dũng
 • Chủ biên: Khúc Thành Chính
 • Tác giả: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang

Sách Toán 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Toán lớp 2 tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên: Trần Nam Dũng
 • Chủ biên: Khúc Thành Chính
 • Tác giả: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo

Sách Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha
 • Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trịnh Cam Ly, Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến

Sách  Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến

Bộ sách Giáo khoa lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Sách Tự nhiên và Xã hội 2 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Tự nhiên và Xã hội 2 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên: Đỗ Xuân Hội
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Tác giả: Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng

Sách Đạo đức 2 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Đạo đức 2 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Chủ biên: Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh
 • Tác giả: Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Hà My, Lâm Hồng Lãm Thúy, Nguyễn Huyền Trang, Lê Phương Trí

Sách Âm nhạc 2 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Âm nhạc 2 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên: Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn
 • Chủ biên: Đặng Châu Anh
 • Tác giả: Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Mai Kiên, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh

Sách Mĩ thuật 2 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Mĩ thuật 2 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên
 • Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc
 • Tác giả: Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Sách Giáo dục thể chất 2 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Giáo dục thể chất 2 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Chủ biên: Phạm Thị Lệ Hằng
 • Tác giả: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần Minh Tuấn

Sách Hoạt động trải nghiệm 2 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Hoạt động trải nghiệm 2 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Tổng Chủ biên: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên
 • Chủ biên: Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa
 • Tác giả: Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Phương Trí

Sách Tiếng Anh 2 Chân trời sáng tạo

Thông tin SGK Tiếng Anh 2 bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Chủ biên: Trần Cao Bội Ngọc
 • Tác giả: Trương Văn Ánh
5 Mời bạn đánh giá!

Liên quan, thay thế