Bộ sách Chân trời sáng tạo Bộ SGK Chân trời sáng tạo lớp 1, 2, 6 mới

Truy cập
3,6 (13) Nhà xuất bản giáo dục Miễn phí 7.129 Ngày:

Bộ sách Chân trời sáng tạo là bộ sách giáo khoa mới theo chương trình đổi mới của Nhà xuất bản giáo dục. Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo bám sát định hướng giáo dục phát triển năng lực học sinh với mục tiêu truyền thụ kiến thức để phát triển toàn diện về cả năng lực và phẩm chất.

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo
Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Bộ sách Chân trời sáng tạo với hàm ý rộng mở thế giới tri thức, sự vô hạn của kiến thức, hướng đến sự sáng tạo của từng học sinh. Bộ sách không chỉ là nơi chuyển tải tri thức mà còn gợi mở, truyền cảm hứng để các em học sinh tìm tòi, khám phá, sáng tạo và chinh phục, vv. Bộ sách giúp các em có được định hướng tư duy, tự khám phát để biết được đâu là tiềm năng của bản thân.

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo
Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Bộ sách sẽ giúp người học vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống, giải quyết các vấn đề một cách linh hoạt. Nhận biết giá trị bản thân và năng lực nghề nghiệp cũng như lòng bao dung, nhân đạo, lòng tự hào đối với quê hương, đất nước.

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 1
Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 1

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 1: bao gồm môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh lớp 1.

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 2: gồm đầy đủ 9 môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh lớp 2.

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 6: gồm đầy đủ 11 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Công nghệ, Mĩ thuật, Tiếng Anh.

3,6 Mời bạn đánh giá!

Tham khảo thêm