Bộ sách Chân trời sáng tạo Bộ SGK Chân trời sáng tạo lớp 1, 2, 6 mới

Tải về

3,7 (19) Nhà xuất bản giáo dục Miễn phí 12.818 Ngày:

Bộ sách Chân trời sáng tạo là bộ sách giáo khoa mới theo chương trình đổi mới của Nhà xuất bản giáo dục. Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo bám sát định hướng giáo dục phát triển năng lực học sinh với mục tiêu truyền thụ kiến thức để phát triển toàn diện về cả năng lực và phẩm chất.

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 1
Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 1

Tổng quan bộ sách Chân trời sáng tạo

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 1

  • Bao gồm môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh lớp 1.

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 2

  • Bao gồm đầy đủ 9 môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh lớp 2.

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 6

  • Bao gồm đầy đủ 11 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Công nghệ, Mĩ thuật, Tiếng Anh.

Bộ sách Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam thực hiện được các trường ở TP.HCM lựa chọn chiếm tỉ lệ khoảng 80%. Bộ Chân trời sáng tạo có nhiều phương ngữ, dữ liệu mang tính đặc trưng của vùng miền.

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo
Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Ngoài ra Bộ sách Chân trời sáng tạo mang đến góc nhìn rộng hơn với kiến thức khoa học và công nghệ, thế giới nghệ thuật bao la và những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại. Bộ sách không chỉ là nơi truyền tải tri thức mà còn gợi mở, truyền cảm hứng để các em học sinh tìm tòi, khám phá, sáng tạo và phát triển mọi tiềm năng của bản thân.

Bộ sách Chân trời sáng tạo với hàm ý rộng mở thế giới tri thức, sự vô hạn của kiến thức, hướng đến sự sáng tạo của từng học sinh. Bộ sách không chỉ là nơi chuyển tải tri thức mà còn gợi mở, truyền cảm hứng để các em học sinh tìm tòi, khám phá, sáng tạo và chinh phục, vv. Bộ sách giúp các em có được định hướng tư duy, tự khám phát để biết được đâu là tiềm năng của bản thân.

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo
Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Bộ sách sẽ giúp người học vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống, giải quyết các vấn đề một cách linh hoạt. Nhận biết giá trị bản thân và năng lực nghề nghiệp cũng như lòng bao dung, nhân đạo, lòng tự hào đối với quê hương, đất nước.

Theo đánh giá ban đầu bộ sách đã giúp học sinh tiếp cận tri thức một cách nhẹ nhàng, hình thức và nội dung được biên tập sinh động, hấp dẫn, khoa học và đảm bảo tính tích hợp, phân hóa và liên thông. Bộ sách gồm hệ thống bài giảng gần gũi, nhiều nội dung có tính trải nghiệm, gắn với thực tiễn, phù hợp tâm sinh lý học sinh.

3,7 Mời bạn đánh giá!

Liên quan, thay thế