Shortcuts To Tray Thêm shortcut menu trên khay hệ thống

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 398 KB
  • Lượt xem: 488
  • Lượt tải: 481
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Công việc của bạn sẽ dễ dàng hơn trên máy tính nếu tất cả các công cụ cần thiết luôn luôn có sẵn trước mặt mà không cần phải tìm kiếm, như vậy có nghĩa là bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Shortcuts To Tray là một ứng dụng di động giúp bạn bổ sung một shortcut menu trên khay hệ thống, cho phép truy cập nhanh đến các liên kết và các ứng dụng bất cứ lúc nào bạn muốn.

Bạn có thể thêm và chỉnh sửa các tập tin, thư mục, các ứng dụng, các liên kết trang web, ổ đĩa ... Bạn có thể quản lý từng loại riêng biệt bằng cách thêm, chỉnh sửa và xóa các ứng dụng, tạo các nhóm trong cùng một thể loại, di chuyển các ứng dụng và danh sách.

Sau khi tải về và cài đặt, khay hệ thống sẽ xuất hiện biểu tượng hình mũi tên màu xanh, bạn truy cập bằng cách nhấn vào biểu tượng đó, các mục có sẵn trong chương trình bao gồm các tập tin và thư mục (Files and Folders), liên kết Internet (Internet Link), tài nguyên mạng (Network Resources), ứng dụng (Applications), Run, hoạt động (Operations), liên kết hệ thống và Disk Drives (System Links and Disk Drives).

Bạn có thể thêm và xóa các mục tùy ý, ví dụ như nếu bạn muốn thêm một liên kết trang web vào menu, chọn Internet Links (liên kết Internet) từ danh sách và nhấn vào Add New Item. Trong cửa sổ Add/Edit Internet, xác định tiêu đề tại khung Title và liên kết Internet của trang web tại khung Internet Link sau đó nhấn Ok. Bạn cũng có thể thêm nó vào một nhóm bằng cách nhập một tên nhóm cho trang web. Các ứng dụng cho thể loại khác cũng có thể được thêm vào như cách trên.

Ứng dụng này cho phép bạn mở các liên kết với Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, trình duyệt Opera.

Các thể loại hoạt động bao gồm các cửa sổ đăng nhập và đăng xuất tính năng liên quan như: Launch Screensaver, Lock Workstation, Log off, Sleep, Hibernate, Monitor Sleep, Reboot, Shutdown and Power Off.

Theo XHTT

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.