Simple Backup Utility for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 407 KB
  • Lượt xem: 293
  • Lượt tải: 290
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6 or later.
Giới thiệu

Simple Backup Utility là giải pháp dành cho các doanh nghiệp, những người không thể sử dụng tính năng Time Machine của Apple bởi hạn chế của nó trong các môi trường. Mặc dù họ có thể hack để Time Machine hoạt động trong một số trường hợp, kết quả đạt được cũng không khả quan lắm.

Simple Backup Utility là công cụ rất đáng tin cậy. Nó nằm trong thanh menu và hiển thị hiện trạng với icon cùng với thông báo sẽ chỉ hiển thị khi bạn di chuyển con trỏ qua icon của chúng.

Simple Backup Utility for Mac

Lamle

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo