SMS Eraser for Android Xóa tin nhắn điện thoại của bạn

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 416 KB
  • Lượt xem: 670
  • Lượt tải: 646
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 and up
Giới thiệu

SMS Eraser là chương trình quản lý việc xóa tin nhắn điện thoại của bạn.

Các tính năng:
- Xóa nhiều tin nhắn;
- Xóa các tin nhắn trong hộp thoại;
- Khả năng ngăn chặn quá trình xóa tin nhắn;
- Liệt kê các tin nhắn theo thứ tự giảm dần trogn thời gian gần đây nhất

SMS Eraser for Android

SMS Eraser for Android

Phương Lan

Liên kết tải về

Link Download chính thức: