SMS Forwarding for Android

Tải về
4 (2) Kwanovations Tính phí 1.180 Dung lượng: 25 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

SMS Forwarding cũng giống như chuyển tiếp cuộc gọi cho message text. Người dùng có thể có message chuyển tiếp tới các số bạn muốn. Chỉ cần thêm số điện thoại vào danh sách chuyển tiếp và message SMS của bạn sẽ được chuyển tiếp khi chúng tới. Phần mềm này thực sự tiện ích khi bạn sử dụng nhiều điện thoại. Khi đó, bạn vẫn có thể nhận được SMS message.

SMS Forwarding for Android

Lamle

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 25 KB
  • Lượt xem: 1.253
  • Lượt tải: 1.180
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về

Link Download chính thức: