Backuptrans iPhone Android SMS Transfer + for Mac Quản lý tin nhắn SMS cho iPhone và thiết bị Android

Tải về

1 (3) Backuptrans Studio Dùng thử 266 Dung lượng: 8 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X v10.5 - 10.8 Mountain Lion

Bạn đang tìm kiếm để quản lý tin nhắn SMS cho iPhone và thiết bị Android hoặc chuyển tin nhắn SMS giữa iPhone và Android, Backuptrans iPhone Android SMS Transfer + for Mac là phần mềm tất cả-trong-một để quản lý tin nhắn SMS cho iPhone và Android. Nó cho phép bạn chuyển tin nhắn SMS một cách dễ dàng.

- Chuyển tin nhắn SMS giữa iPhone và Android trên hệ điều hành Mac
- Khôi phục tin nhắn SMS từ Mac trên cơ sở dữ liệu cho iPhone/Android.
- Copy tin nhắn SMS từ iTunes Backup trên Mac sang iPhone/Android
- Chuyển tin nhắn SMS giữa hai iPhone và giữa hai điện thoại Android
- Xuất tin nhắn SMS đến các tập tin tài liệu như txt, csv, doc hoặc html
- In ra các tin nhắn SMS trong cuộc hội thoại
- Hỗ trợ iMessage

Backuptrans iPhone Android SMS Transfer + for Mac

Phương Lan

1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 8 MB
  • Lượt xem: 277
  • Lượt tải: 266
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X v10.5 - 10.8 Mountain Lion

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm