SMS Scheduler For Android

Tải về

3 (1) DiorDNA Apps Miễn phí 613 Dung lượng: 348 KB Ngày: Yêu cầu: Android 2.1 and up

SMS Scheduler là ứng dụng tự động gửi tin nhắn SMS. Ứng dụng này cung cấp một trình soạn thảo đơn giản để soạn tin nhắn mới hoặc tải các tin nhắn SMS/tin nháp.

Sau khi thiết lập ngày gửi, thời gian gửi, tin nhắn SMS đó sẽ được thêm vào danh sách gửi tự động.

SMS Scheduler For Android

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 348 KB
  • Lượt xem: 628
  • Lượt tải: 613
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Liên kết tải về
Link Download chính thức: