Sociagami 1.0

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 523 KB
  • Lượt xem: 1.360
  • Lượt tải: 1.353
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Vista
Giới thiệu

Sociagami cho phép bạn quản lý nhiều tài khoản mạng xã hội, từ một trong những ứng dụng Windows đẹp. Bây giờ bạn không cần phải đăng nhập vào trang web riêng biệt nữa. Sử dụng Sociagami để có bài viết mới nhất của bạn, nhận xét, tường, các bài viết, yêu cầu kết bạn hoặc trình duyệt thông qua bạn bè và hình ảnh.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.