ClearFolders 1.2

Tải về
3 (1) evmsoft net Miễn phí 1.223 Dung lượng: 152 KB Ngày: Yêu cầu: Tất cả Windows

ClearFolders là một ứng dụng đơn giản dễ dàng sử dụng được thiết kế để giúp bạn trong việc loại bỏ các file tạm thời thường xuyên chẳng hạn như các file *. ncb, *. pdb, *. obj. Công cụ này sẽ xóa tất cả các tập tin từ một thư mục chỉ định và các thư mục con bằng việc sử dụng một bộ lọc tên file. Nó cũng có một chế độ kiểm thử, trong đó các file không bị xóa, mà chỉ tạo ra một danh sách các file để xóa bỏ và nó có thể tạo một Log file. Chương trình làm việc thông qua một file cấu hình, file đó có thể được xác định trên dòng lệnh.

Theo Softpedia

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 152 KB
  • Lượt xem: 1.231
  • Lượt tải: 1.223
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Liên kết tải về

Link Download chính thức: