Stealth Files

Tải về
3 (1) Froebis Interactive Dùng thử 3.424 Dung lượng: 1,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Stealth Files 4.0 sử dụng một quá trình có tên Steganography để ẩn bất kì file nào hoặc file bên trong file khác. Đây là một giải pháp thay thế với mã hóa bởi không ai có thể giải mã thông tin hoặc file đã được mã hóa trừ phi họ biết được sự tồn tại của file ẩn này. Trước khi Stealth Files ẩn một file, nó sẽ nén lại và mã hóa nó với mật khẩu. Sau đó, bạn sẽ phải chọn một file chứa, là file chứa file ẩn. File chứa này có thể là một trong những loại file sau: EXE, DLL, OCX, COM, JPG, GIF, ART, MP3, AVI, WAV, DOC, BMP, WMF. Hầu hết các file audio, video và file thực thi cũng có thể là file chứa. Bạn cũng có thể thể sử dụng một số file dữ liệu làm file chứa. Những file chứa này sẽ hoạt động bình thường ngay cả khi có file ẩn bên trong chúng. Các bức ảnh vẫn trông như cũ, file âm thanh vẫn có âm thanh như thường, và các phần mềm vẫn hoạt động tốt. Khi bạn muốn khôi phục lại file ẩn, chỉ cần mở chúng ra bằng Stealth Files, và nếu bạn đưa đúng mật khẩu cho file chứa, bạn sẽ có được file ẩn. Bên cạnh đó, bạn còn có thể khôi phục file ẩn từ file chưa bằng cách truy cập Remove Hidden Files và thực hiện hướng dẫn.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 3.432
  • Lượt tải: 3.424
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Liên kết tải về

Link Download chính thức: