Stone File Undelete 1.2.186 Khôi phục dữ liệu đã bị xóa

Tải về
1 (3) StoneNext Dùng thử 1.935 Dung lượng: 3,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7

Stone File Undelete là một ứng dụng cho phép bạn khôi phục lại file bị xóa từ đĩa NTFS, bao gồm cả các ổ đĩa và những ổ đĩa di động USB.

Stone File Undelete

Ứng dụng sẽ giúp bạn khôi phục lại các tập tin ngay cả sau khi bạn đã bị xóa vĩnh viễn!

Điều rất quan trọng để đảm bảo rằng không có bất kỳ ứng dụng khác ghi vào đĩa hoặc phân vùng trước khi bạn chạy Stone File Undelete để khôi phục lại các tập tin của bạn, bởi vì ngay cả một sự thay đổi tập tin nhỏ có thể ghi đè lên tập tin bạn muốn khôi phục.

1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.2.186
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,3 MB
  • Lượt xem: 1.983
  • Lượt tải: 1.935
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7
Liên kết tải về
Tìm thêm: Undelete

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm