Sun Compass for iOS Công cụ la bàn cho iPhone

Tải về
  • Đánh giá:
    2,8 ★ 27 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 7,6 MB
  • Lượt xem: 6.099
  • Lượt tải: 6.021
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 4.3 or later
Giới thiệu

Sun Compass for iOS là ứng dụng xác định vị trí bằng cách tính toán vị trí của mặt trời tại thời điểm đo.

Thao tác khá đơn giản. Người dùng chỉ cần hướng thiết bị sang phía Bắc hoặc hướng về phía mặt trời và nhấn nút tương ứng. Ngoài ra, có thể kéo biểu tượng mặt trời trên la bàn tới vị trí mặt trời thực. Những thao tác này sẽ cùng dẫn tới vị trí chính xác của bạn.

Minh Lộc

Liên kết tải về

Link Download chính thức: