SurplusMeter for Mac

Tải về

3 (1) SkoobySoft Miễn phí 241 Dung lượng: 252 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

SurplusMeter là một sự thay thế cho công cụ theo dõi băng thông của Mac OS X vốn chỉ hạn chế trên cơ sở mỗi ứng dụng. SurplusMeter sẽ giúp cho công việc theo dõi lưu lượng sử dụng được rõ ràng hơn, cảnh báo cho bạn khi bạn đang đến gần giá trị đó. Do đó, nếu bạn có một dịch vụ internet băng thông rộng với một giới hạn tải về hàng tháng, SurplusMeter sẽ là một lựa chọn sáng giá nhất.

Tuy nhiên, nhược điểm của SurplusMeter đó là nó không phân biệt được giữa lưu lượng mạng và lưu lượng Internet. Do đó nếu bạn là người thường xuyên sao lưu trên mạng máy tính sử dụng, thông số đo được từ SurplusMeter sẽ không chính xác.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 252 MB
  • Lượt xem: 247
  • Lượt tải: 241
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về
Link Download chính thức: