SysInfoTools Pptm Repair

Tải về

3 (1) SysInfoTools Dùng thử 501 Dung lượng: 3,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

SysInfoTools for MS PowerPoint Pptm Recovery là công cụ khôi phục các file Pptm bị lỗi hoặc hỏng, người dùng có thể chọn file Pptm và khôi phục dữ liệu từ file này. Phần mềm SysInfoTools for MS PowerPoint Pptm Recovery sửa chữa các file Pptm bị lỗi và khôi phục thành công dữ liệu như đồ thị, bảng, ký tự Unicode, dữ liệu bảng, công thức, hình ảnh, định dạng dữ liệu, ghi chú,… từ file MS PowerPoint Pptm bị lỗi. SysInfoTools MS PowerPoint Pptm Recovery sẽ mở các file Pptm và sửa chữa dữ liệu đã chọn từ file Pptm bị lỗi do một số lý do như virus, tắt hệ thống khi đang lưu file,… và tái tạo lại file Pptm rồi lưu lại dữ liệu đã khôi phục được vào file Pptm vào file mới.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,7 MB
  • Lượt xem: 507
  • Lượt tải: 501
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Liên kết tải về
Link Download chính thức: