SysInfoTools Xlsx Repair

Tải về

4 (2) SysInfoTools Dùng thử 1.675 Dung lượng: 3,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

SysInfoTools for MS Excel Xlsx Recovery là công cụ khôi phục cao cấp có khả năng khôi phục chính xác các file Xlsx bị lỗi hoặc bị hỏng. Người dùng có thể chọn file Xlsx và khôi phục dữ liệu từ file này. Phần mềm SysInfoTools for MS Excel Xlsx Recovery sẽ sửa chữa các file Xlsx bị lỗi và khôi phục thành công dữ liệu như đồ thị, các bảng, ký tự Unicode, dữ liệu bảng tính, hình ảnh, định dạng văn bản, ghi chú,…từ file MS Excel Xlsx bị lỗi. Phần mềm này sẽ mở file Xlsx rồi sửa chữa dữ liệu của file đã bị lỗi hỏng do các lý do như virus, tắt hệ thống khi đang lưu file,…và tái tạo file Xlsx rồi lưu lại dữ liệu đã khôi phục vào file Xlsx mới. Chức năng lưu lại đã bị tắt trong phiên bản dùng thử. Để lưu lại nội dung đã được sửa chữa của file Xlsx, bạn sẽ phải mua đầy đủ phần mềm SysInfoTools for MS Excel Xlsx repair.

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,7 MB
  • Lượt xem: 1.688
  • Lượt tải: 1.675
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Liên kết tải về
Link Download chính thức: