SysInfoTools PST Upgrade and Downgrade

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,7 MB
  • Lượt xem: 387
  • Lượt tải: 384
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Giới thiệu

SysInfoTools PST Upgrade and downgrade là công cụ chuyển đổi, giúp người dùng có thể nâng cấp hoặc giảm cấp các file MS Outlook PST. Sử dụng phần mềm này, người dùng có thể chuyển đổi các file ANSI PST được tạo khi sử dụng MS Outlook 2000, 2002, xp sang file Unicode PST của MS Outlook 2003 và 2007. Tương tự, phần mềm này có thể chuyển đổi các file Unicode PST của MS Outlook 2003 và 2007 sang file ANSI PST của MS Outlook 2000, 2002, xp. Phần mềm chuyển đổi này hỗ trợ chuyển đổi toàn bộ folder email/thông tin như Inbox, Outbox, Deleted Items, và Sent Items,…. SysInfoTools PST Upgrade and downgrade có thể sử dụng là công cụ nâng cấp hoặc giảm cấp. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ không chỉnh sửa file PST gốc và tạo một bản sao của file PST.

Liên kết tải về