TestLog

Tải về
3 (1) PassMark Software Dùng thử 377 Dung lượng: 3,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista

TestLog là một hệ thống quản lý các trường hợp test tích hợp. Chương trình cung cấp một công cụ cho các nhóm kiểm thử có thể tạo và cập nhật các trường hợp test hiệu quả. TestLog nhấn mạnh vào việc quản lý các nhu cầu, sự thiếu hiệu quả trong lĩnh vực này là một trong những nghiêm trọng đối với việc không giữ đúng mục tiêu, thụt lùi và thậm chí lỗi trong chu trình phát triển sản phẩm phần mềm. Nó cung cấp một phương pháp có cấu trúc cho việc sử dụng các kế hoạch bằng cách nhấn mạnh việc dùng lại các trường hợp test.

Điểm mới trong phiên bản này:

Phiên bản 3 build 1028 đã vá lỗi phân loại thứ tự các trường hợp test cho các trang web được export và các phiên bản web của TestLog.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,9 MB
  • Lượt xem: 385
  • Lượt tải: 377
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm