Threads of Mystery Tìm kiếm hung thủ giết dì

Truy cập
  • Đánh giá:
    3,1 ★ 7 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 764
  • Lượt tải: 719
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows, Mac OS X, Linux
Giới thiệu

Bạn đến Paris nhưng chỉ được chào đón bởi bóng ma của người dì yêu quý, Rose. Điều gì đã xảy ra với gia đình của bạn? Hãy tới Threads of Mystery trên Facebook để tìm thấy câu trả lời.

Threads of Mystery

Rose đang rất cần sự giúp đỡ của bạn để tìm thấy kẻ giết mình. Nhưng cô ấy đã không còn nhớ những gì sảy ra với mình, bạn hãy củng cổ tinh thần và cải thiện trí nhớ của Rose bằng cách đem lại sức sống mới cho ngôi nhà của cô ấy.

Threads of Mystery

Đặng Hương