CopyTrans Manager CopyTrans Manager 1.114 Quản lý iPhone/iPad/iPod không cần iTunes

CopyTrans Manager
 • Đánh giá: 62
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150.133

CopyTrans CopyTrans 5.513 Chuyển dữ liệu từ iPhone/iPad sang PC và iTunes

CopyTrans
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.579

CopyTrans Contacts CopyTrans Contacts 1.510 Quản lý địa chỉ liên lạc iPhone

CopyTrans Contacts
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.851

CopyTrans Photo CopyTrans Photo 3.028 Quản lý hình ảnh iPhone trên PC

CopyTrans Photo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.516

CopyTrans TuneSwift CopyTrans TuneSwift 1.693 Sao lưu và khôi phục thư viện iTunes

CopyTrans TuneSwift
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.432

CopyTrans Apps CopyTrans Apps 1.015 Quản lý ứng dụng trên iPhone/iPad

CopyTrans Apps
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 156

CopyTrans Shelbee CopyTrans Shelbee 1.001 Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong iPhone

CopyTrans Shelbee
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

CopyTrans TuneTastic CopyTrans TuneTastic 0.731 Tiện ích dọn dẹp iTunes

CopyTrans TuneTastic
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85