CopyTrans Manager CopyTrans Manager 1.114 Quản lý iPhone/iPad/iPod không cần iTunes

CopyTrans Manager
 • Đánh giá: 62
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148.969

CopyTrans CopyTrans 5.513 Chuyển dữ liệu từ iPhone/iPad sang PC và iTunes

CopyTrans
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.428

CopyTrans Contacts CopyTrans Contacts 1.510 Quản lý địa chỉ liên lạc iPhone

CopyTrans Contacts
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.802

CopyTrans Photo CopyTrans Photo 3.028 Quản lý hình ảnh iPhone trên PC

CopyTrans Photo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.506

CopyTrans TuneSwift CopyTrans TuneSwift 1.693 Sao lưu và khôi phục thư viện iTunes

CopyTrans TuneSwift
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.430

CopyTrans Doctor CopyTrans Doctor

CopyTrans Doctor
 • Phát hành: WindSolutions
 • Khi iPod của bạn bị hỏng và bạn mang đi sửa chữa nó không chỉ bạn bị mất một khoản tiền không nhỏ vào đó mà bạn còn bị mất đi kho nhạc quý báu của mình trong bộ nhớ. CopyTrans Doctor sẽ giúp bạn “sửa chữa” iPod bằng cách áp dụng các quá trình rà soát, phâ
 • windows
 • Dung lượng: 4,5 MB
 • Tìm thêm: CopyTrans Doctor CopyTrans Doctor 1.610 sửa chữa sửa chữa iPod iPod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 458

CopyTrans Apps CopyTrans Apps 1.015 Quản lý ứng dụng trên iPhone/iPad

CopyTrans Apps
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147

CopyTrans Shelbee CopyTrans Shelbee 1.001 Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong iPhone

CopyTrans Shelbee
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 95

CopyTrans TuneTastic CopyTrans TuneTastic 0.731 Tiện ích dọn dẹp iTunes

CopyTrans TuneTastic
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85