Picasa Picasa 3.9 Build 141 Sắp xếp, chỉnh sửa và quản lý ảnh

Picasa
 • Đánh giá: 322
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 478.075

Google Picasa cho Linux/Ubuntu Google Picasa cho Linux/Ubuntu 3.0 Ứng dụng chia sẻ, quản ly ảnh từ Google

Google Picasa cho Linux/Ubuntu
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.094

Picasa cho Mac Picasa cho Mac 3.9 Quản lý tập tin hình ảnh cho Mac

Picasa cho Mac
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.419

Perfect Tool cho Picasa Perfect Tool cho Picasa Công cụ quản lý ảnh Picasa và Google

Perfect Tool cho Picasa
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.243

Picasa Collage Lite cho iOS Picasa Collage Lite cho iOS 7.93 Quản lý album ảnh Picasa trên iPhone/iPad

Picasa Collage Lite cho iOS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 577

Picasa Player Free for iPad Picasa Player Free for iPad Ứng dụng xem slideshow album Picasa rên iPad

Picasa Player Free for iPad
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 516

iExplorer for Picasa cho iOS iExplorer for Picasa cho iOS 3.51 Quản lý album ảnh Picasa trên iPhone/iPad

iExplorer for Picasa cho iOS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 381

Best Album cho iOS Best Album cho iOS 5.0 Quản lý album ảnh Picasa trên iPhone/iPad

Best Album cho iOS
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 186

Photo Collage for Picasa Lite for iOS Photo Collage for Picasa Lite for iOS 7.58 Tạo ảnh cắt dán Picasa cho iPhone/iPad

Photo Collage for Picasa Lite for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 162

PhotoWeaver for Windows 8 PhotoWeaver for Windows 8 1.0 Quản lý ảnh trên Facebook, Picasa, Google+...

PhotoWeaver for Windows 8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71