PuTTY PuTTY

PuTTY
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.332

FileZilla Portable FileZilla Portable 3.27 Tải dữ liệu lên server nhanh chóng

FileZilla Portable
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.103

Tunnelier Tunnelier 4.60 Quản lý server từ xa

Tunnelier
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.506

Core FTP LE Core FTP LE 2.2 Tiện ích upload và quản lý dữ liệu qua FTP

Core FTP LE
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.775

Wing FTP Server Wing FTP Server 4.1 Phần mềm FTP Server

Wing FTP Server
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 819

Xshell Xshell 5.0 Build 1019 Truy cập Unix, Linux từ xa, hỗ trợ nhiều giao thức

Xshell
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 108

Ubuntu cho Windows 10 Ubuntu cho Windows 10 16.0 Sử dụng Ubuntu trên máy tính cá nhân

Ubuntu cho Windows 10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

ZOC ZOC 6.49 Bộ mô phỏng và SSH/telnet chuyên nghiệp

ZOC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 94

QuickRDP QuickRDP 2.0 Phần mềm quản lý kết nối cho máy tính.

QuickRDP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

FreeSSHD FreeSSHD 1.3 Phần mềm máy chủ cho máy tính

FreeSSHD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11