Global Downloader

Tải về
  • Đánh giá:
    4,5 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,7 MB
  • Lượt xem: 3.176
  • Lượt tải: 3.132
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/Me/95/98/2000/XP/Vista
Giới thiệu

Global Downloader (GD) là chương trình vô song để tìm, tải về hay tải file lên mạng Internet nhanh chóng và dễ dàng. Nó có hầu hết tính năng của các chương trình Internet khác như trình P2P, FTP và trình quản lý tải về. Do đó Global Downloader giống như có nhiều chương trình khác trong nó.

Chương trình có thể tiếp tục các phần tải về dở dang, tăng tốc tải xuống, hỗ trợ kéo-thả và các giao thức P2P, FTP, FTPS, SSL, SFTP, SSH, HTTP, HTTPS, và FXP. Ngoài ra GD có một giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng.

Theo softpedia


Link 3: www.softpedia.com/dyn-postdownload.php

Link 4: download.cnet.com/3001-2160_4-10559276.html


Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.