🖼️ Lumia Selfie cho Windows Phone Chụp ảnh tự sướng đẹp trên Windows Phone

🖼️

🖼️ Fotodanz for Android 1.6 Ứng dụng ghép ảnh cho Android

🖼️

🖼️ Photo Editor by Aviary for Android 3.1 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho Android

🖼️

🖼️ Camera cho Facebook Máy ảnh tươi sáng cho Facebook

🖼️

🖼️ Photo Punch for Android 1.7 Ứng dụng ghép ảnh trên Android

🖼️

🖼️ Fotor for Windows Phone 2.0 Chỉnh sửa ảnh miễn phí cho Windows Phone

🖼️

🖼️ Decopic for Android Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên Android

🖼️

🖼️ InstaCam for Windows Phone 2.0 Chỉnh sửa và quản lý ảnh trên Windows Phone

🖼️

🖼️ Diptic for Windows Phone 1.0 Ghép ảnh trên Windows Phone

🖼️

🖼️ Insta Square Size - No Crop cho Android 1.1 Đăng ảnh lên Instagram với kích cỡ gốc

🖼️