🖼️ OpenDNS Lướt web bảo mật và an toàn hơn

🖼️

🖼️ DNS Jumper 2.1 Công cụ thay đổi DNS của máy tính

🖼️
  • Phát hành: Sordum
  • Bên cạnh OpenDNS và Google Public DNS, DNS Jumper còn hỗ trợ chuyển DNS của ISP thành DNS của nhiều DNS server khác mà có thể bạn chưa biết. Chỉ với một cú click đã có thể duyệt web nhanh và bảo mật hơn.
  • windows Version: 2.1
  • Tìm thêm: chuyển DNS server DNS Jumper DNS OpenDNS Google Public DNS

🖼️ FamilyShield Chặn trang web có nội dung độc hại

🖼️

🖼️ DNSCrypt 0.0 Mã hóa DNS request để lướt web an toàn

🖼️