🖼️ Inno Setup 5.5 Tạo file cài đặt nhanh chóng và miễn phí

🖼️

🖼️ Setup Factory 9.2 Công cụ tạo bộ cài đặt phần mềm

🖼️

🖼️ Hướng dẫn setup modem 5450 Siemens

🖼️

🖼️ Setup from USB 2.1 Tạo bản khởi động trên USB

🖼️

🖼️ Inno Setup 5.3.6 for Windows

🖼️

🖼️ Inno Setup Compiler

🖼️

🖼️ Utilu Silent Setup for Firefox

🖼️

🖼️ Quick Calculator - bộ setup hoàn chỉnh của chương trình

🖼️

🖼️ WinUSB Maker 2.0 Tạo USB cài đặt Windows

🖼️

🖼️ EasyPHP 3.0

🖼️
  • Phát hành: Thierry Murail
  • EasyPHP là bộ cài đặt tổng hợp, bao gồm đầy đủ Apache, MySQL, PHP và PhpMyAdmin. Bạn chỉ cần click một lần để cài đặt tất cả, thậm chí không cần phải cấu hình vì chương trình sẽ tự động làm hết các công việc đó cho bạn.
  • windows
  • Tìm thêm: Cài đặt Apache MySQL PHP setup