🖼️ Bejeweled 3 cho Mac Game kim cương cho Mac

🖼️

🖼️ Jewels Deluxe cho Android 3.1 Game xếp hình kim cương

🖼️

🖼️ Marine Puzzle Trò chơi kim cương

🖼️

🖼️ Bejeweled Blitz cho iOS 2.7 Game xếp kim cương kinh điển trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Ancient Jewels: The Mysteries Of Persia Trò chơi xếp kim cương

🖼️

🖼️ Jewels Star cho Android 3.33 Game xếp kim cương

🖼️

🖼️ Charm Tale 2: Mermaid Lagoon Game xếp hình vui nhộn

🖼️

🖼️ Jewel Twist

🖼️

🖼️ Jewel Star for iOS 1.1 Game xếp kim cương cho iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Jewels 2Star for Android 1.0 Trò chơi Kim cương trên điện thoại Android

🖼️