GeoGebra GeoGebra 5.0 Phần mềm vẽ đồ thị Toán học

GeoGebra
 • Phát hành: GeoGebra
 • GeoGebra là một phần mềm toán học bổ ích và được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Đây thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực dành cho những ai đang phải thực hiện việc nghiên cứu hoặc làm việc với số học, hình học, bảng tính, đồ họa, số liệu thống kê, đại số và giải tích.
 • windows Version: 5.0.341.0
 • Dung lượng: 50 MB
 • Tìm thêm: GeoGebra phần mềm giáo dục phần mềm toán học download GeoGebra tải GeoGebra
 • Đánh giá: 184
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103.927

Graphing Calculator 3D Graphing Calculator 3D 6.1 Phần mềm vẽ đồ thị 2D và 3D

Graphing Calculator 3D
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.672

Falco Graph Falco Graph

Falco Graph
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.200

SpeQ Mathematics SpeQ Mathematics

SpeQ Mathematics
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.907

OSXGeoCalc for Mac OSXGeoCalc for Mac 3.7 Công cụ vẽ đồ thị

OSXGeoCalc for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.551

GeoGebra cho Android GeoGebra cho Android Công cụ vẽ hình học trên Android

GeoGebra cho Android
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.923

Khảo sát đồ thị hàm số for Android Khảo sát đồ thị hàm số for Android 1.0 Hỗ trợ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát đồ thị hàm số for Android
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.004

GeoGebra cho Mac GeoGebra cho Mac 5.0 Phần mềm vẽ hình học dễ dàng

GeoGebra cho Mac
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 860

3D Grapher 3D Grapher 1.21 Phần mềm vẽ đồ thị 3D

3D Grapher
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 325

GeoGebra cho iPad GeoGebra cho iPad 5.0 Vẽ đồ thị toán học trên iPad

GeoGebra cho iPad
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 311
Có tất cả 17 phần mềm.