🖼️ Windows Media Player 11 11.0 Trình nghe nhạc của Microsoft

🖼️

🖼️ Yahoo! Messenger 11 11.5 Phần mềm chat miễn phí

🖼️

🖼️ iTunes 12.9 Đồng bộ nhạc, video, dữ liệu trên iPhone với PC

🖼️

🖼️ Adobe Reader XI 11.0 Phần mềm đọc PDF tốt nhất

🖼️

🖼️ TeamViewer 14.2 Kết nối máy tính, truy cập và hỗ trợ từ xa

🖼️

🖼️ Windows Media Player 12 Trình nghe nhạc của Microsoft

🖼️

🖼️ iTunes 11 Quản lý dữ liệu iPhone/iPad trên máy tính

🖼️

🖼️ Internet Explorer 11 11.0 Trình duyệt web trên Microsoft Windows

🖼️

🖼️ Ulead Video Studio 11 Plus

🖼️
  • Phát hành: Corel
  • Ulead Video Studio 11 Plus cung cấp cho bạn những khả năng cần thiết cho việc biên tập video như capture phim từ những thiết bị ghi hình kỹ thuật số, các hiệu ứng, tạo chữ và tiêu đề, cắt hay thêm âm thanh.
  • windows
  • Tìm thêm: corel video studio Ulead biên tập phim chỉnh sửa video

🖼️ Yahoo! Messenger (Tiếng Việt) 11.5 Ứng dụng chat tiếng Việt

🖼️