Total Excel Converter Phần mềm convert Excel đa năng

Tải về

4,5 (15) Softplicity Development Dùng thử 38.896 Dung lượng: 26,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/2003/Vista/7/8/10
Total Excel Converter là phần mềm chuyển đổi bảng tính đa năng trên máy tính Windows. Với Total Excel Converter, bạn có thể convert hàng loạt bảng tính XLS, XLSX, ODS, XML sang nhiều định dạng khác nhau.
Phần mềm chuyển đổi Total Excel Converter
Total Excel Converter hỗ trợ các định dạng file đầu vào bao gồm Excel và Excel 2017, XLSM, XLT, XLTM cũng như định dạng OpenOffice như ODS, XML, SQL, WK2, WKS, WAB, DBF, TEX hay DIF. Danh sách định dạng xuất sang còn đa dạng hơn, cho phép chuyển đổi bảng tính sang dạng DOC, DOCX, PDF, HTML, Access, TXT, ODT, ODS, XML, SQL, CSV, Lotus, DBF, TEX, DIFF, SYLK và cả LaTeX. Với 1 công cụ convert bảng tính duy nhất, bạn có thể tiết kiệm được kha khá thời gian và công sức khi xử lý bảng tính Excel.

Thế mạnh của phần mềm Total Excel Converter là vẫn giữ nguyên được bố cục văn bản gốc, ngoài ra còn có nhiều tùy chọn tiện lợi như:

 • Chuyển đổi từng sheet sang file mới.
 • Khi chuyển đổi Excel sang PDF, bạn có thể thiết lập mật khẩu bảo vệ để người khác không thể sao chép hay thay đổi file PDF của mình.
 • Dễ dàng chuyển đổi file OpenOffice ODS sang Microsoft XLS để đọc bảng tính trên mọi máy tính.

Giao diện trực quan của Total Excel Converter

Danh sách hoàn chỉnh các kiểu chuyển đổi trong Total Excel Converter

 • XLS to PDF
 • XLS to DOC
 • XLS to XLSX
 • XLS to ODS
 • XLS to CSV
 • XLS to RTF
 • XLS to HTML
 • XLS to MHT
 • XLS to XHTML
 • XLS to JPEG
 • XLS to TIFF
 • XLS to TXT
 • XLS to Text
 • XLS to SQL
 • XLS to XML
 • XLS to DBF
 • XLS to PCL
 • XLS to SVG
 • XLS to Access
 • XLS to JSON
 • XLS to XPS
 • XLSX to PDF
 • XLSX to DOC
 • XLSX to XLSX
 • XLSX to ODS
 • XLSX to CSV
 • XLSX to RTF
 • XLSX to HTML
 • XLSX to MHT
 • XLSX to XHTML
 • XLSX to JPEG
 • XLSX to TIFF
 • XLSX to TXT
 • XLSX to Text
 • XLSX to SQL
 • XLSX to XML
 • XLSX to DBF
 • XLSX to PCL
 • XLSX to SVG
 • XLSX to Access
 • XLSX to JSON
 • XLSX to XPS
 • Excel to PDF
 • Excel to DOC
 • Excel to XLSX
 • Excel to ODS
 • Excel to CSV
 • Excel to RTF
 • Excel to HTML
 • Excel to MHT
 • Excel to XHTML
 • Excel to JPEG
 • Excel to TIFF
 • Excel to TXT
 • Excel to Text
 • Excel to SQL
 • Excel to XML
 • Excel to DBF
 • Excel to PCL
 • Excel to SVG
 • Excel to Access
 • Excel to JSON
 • Excel to XPS
 • ODS to PDF
 • ODS to DOC
 • ODS to XLSX
 • ODS to ODS
 • ODS to CSV
 • ODS to RTF
 • ODS to HTML
 • ODS to MHT
 • ODS to XHTML
 • ODS to JPEG
 • ODS to TIFF
 • ODS to TXT
 • ODS to Text
 • ODS to SQL
 • ODS to XML
 • ODS to DBF
 • ODS to PCL
 • ODS to SVG
 • ODS to Access
 • ODS to JSON
 • ODS to XPS
 • XLSM to PDF
 • XLSM to DOC
 • XLSM to XLSX
 • XLSM to ODS
 • XLSM to CSV
 • XLSM to RTF
 • XLSM to HTML
 • XLSM to MHT
 • XLSM to XHTML
 • XLSM to JPEG
 • XLSM to TIFF
 • XLSM to TXT
 • XLSM to Text
 • XLSM to SQL
 • XLSM to XML
 • XLSM to DBF
 • XLSM to PCL
 • XLSM to SVG
 • XLSM to Access
 • XLSM to JSON
 • XLSM to XPS
 • XLT to PDF
 • XLT to DOC
 • XLT to XLSX
 • XLT to ODS
 • XLT to CSV
 • XLT to RTF
 • XLT to HTML
 • XLT to MHT
 • XLT to XHTML
 • XLT to JPEG
 • XLT to TIFF
 • XLT to TXT
 • XLT to Text
 • XLT to SQL
 • XLT to XML
 • XLT to DBF
 • XLT to PCL
 • XLT to SVG
 • XLT to Access
 • XLT to JSON
 • XLT to XPS
 • XLTX to PDF
 • XLTX to DOC
 • XLTX to XLSX
 • XLTX to ODS
 • XLTX to CSV
 • XLTX to RTF
 • XLTX to HTML
 • XLTX to MHT
 • XLTX to XHTML
 • XLTX to JPEG
 • XLTX to TIFF
 • XLTX to TXT
 • XLTX to Text
 • XLTX to SQL
 • XLTX to XML
 • XLTX to DBF
 • XLTX to PCL
 • XLTX to SVG
 • XLTX to Access
 • XLTX to JSON
 • XLTX to XPS
 • PXL to PDF
 • PXL to DOC
 • PXL to XLSX
 • PXL to ODS
 • PXL to CSV
 • PXL to RTF
 • PXL to HTML
 • PXL to MHT
 • PXL to XHTML
 • PXL to JPEG
 • PXL to TIFF
 • PXL to TXT
 • PXL to Text
 • PXL to SQL
 • PXL to XML
 • PXL to DBF
 • PXL to PCL
 • PXL to SVG
 • PXL to Access
 • PXL to JSON
 • PXL to XPS
 • WAB to PDF
 • WAB to DOC
 • WAB to XLSX
 • WAB to ODS
 • WAB to CSV
 • WAB to RTF
 • WAB to HTML
 • WAB to MHT
 • WAB to XHTML
 • WAB to JPEG
 • WAB to TIFF
 • WAB to TXT
 • WAB to Text
 • WAB to SQL
 • WAB to XML
 • WAB to DBF
 • WAB to PCL
 • WAB to SVG
 • WAB to Access
 • WAB to JSON
 • WAB to XPS
 • WK1 to PDF
 • WK1 to DOC
 • WK1 to XLSX
 • WK1 to ODS
 • WK1 to CSV
 • WK1 to RTF
 • WK1 to HTML
 • WK1 to MHT
 • WK1 to XHTML
 • WK1 to JPEG
 • WK1 to TIFF
 • WK1 to TXT
 • WK1 to Text
 • WK1 to SQL
 • WK1 to XML
 • WK1 to DBF
 • WK1 to PCL
 • WK1 to SVG
 • WK1 to Access
 • WK1 to JSON
 • WK1 to XPS
 • WQ1 to PDF
 • WQ1 to DOC
 • WQ1 to XLSX
 • WQ1 to ODS
 • WQ1 to CSV
 • WQ1 to RTF
 • WQ1 to HTML
 • WQ1 to MHT
 • WQ1 to XHTML
 • WQ1 to JPEG
 • WQ1 to TIFF
 • WQ1 to TXT
 • WQ1 to Text
 • WQ1 to SQL
 • WQ1 to XML
 • WQ1 to DBF
 • WQ1 to PCL
 • WQ1 to SVG
 • WQ1 to Access
 • WQ1 to JSON
 • WQ1 to XPS
 • ADT to PDF
 • ADT to DOC
 • ADT to XLSX
 • ADT to ODS
 • ADT to CSV
 • ADT to RTF
 • ADT to HTML
 • ADT to MHT
 • ADT to XHTML
 • ADT to JPEG
 • ADT to TIFF
 • ADT to TXT
 • ADT to Text
 • ADT to SQL
 • ADT to XML
 • ADT to DBF
 • ADT to PCL
 • ADT to SVG
 • ADT to Access
 • ADT to JSON
 • ADT to XPS
 • DB to PDF
 • DB to DOC
 • DB to XLSX
 • DB to ODS
 • DB to CSV
 • DB to RTF
 • DB to HTML
 • DB to MHT
 • DB to XHTML
 • DB to JPEG
 • DB to TIFF
 • DB to TXT
 • DB to Text
 • DB to SQL
 • DB to XML
 • DB to DBF
 • DB to PCL
 • DB to SVG
 • DB to Access
 • DB to JSON
 • DB to XPS
 • DBF to PDF
 • DBF to DOC
 • DBF to XLSX
 • DBF to ODS
 • DBF to CSV
 • DBF to RTF
 • DBF to HTML
 • DBF to MHT
 • DBF to XHTML
 • DBF to JPEG
 • DBF to TIFF
 • DBF to TXT
 • DBF to Text
 • DBF to SQL
 • DBF to XML
 • DBF to DBF
 • DBF to PCL
 • DBF to SVG
 • DBF to Access
 • DBF to JSON
 • DBF to XPS

Chuyển đổi Excel sang Word, PDF...

Total Excel Converter - phần mềm chuyển đổi bảng tính đa năng

 • XLS to DOC: tất cả các “Sheet” trong một file Excel sẽ được trình bày tuần tự theo từng trang trong file DOC của Microsoft Word.
 • XLS to PDF: tất cả các “Sheet” trong một file Excel sẽ được trình bày tuần tự theo từng trang trong file PDF.
 • XLS to HTML: file HTML thể hiện thể hiện nội dung của file XLS mới chuyển sang cũng rất độc đáo. Mỗi một “sheet” của file XLS sẽ được thể hiện riêng biệt theo kiểu từng trang. Tên của mỗi “sheet” sẽ được liệt kê đầy đủ ở cuối trang thành từng “link” và khi nhấn vào mỗi liên kết này là nội dung của các “sheet” sẽ hiện ra với đầy đủ khung hình, bảng biểu, đồ thị…
 • XLS to TXT:tất cả nội dung của file XLS sẽ được gói gọn trong file TXT kết quả với đường gạch ngang để phân biệt nội dung của từng “sheet”. Điều dĩ nhiên là khung, hình, đồ thị… của file XLS sẽ không hiển thị được, nhưng cách trình bày của file TXT này vẫn đủ để bạn phân biệt được nội dung của từng bảng biểu.
 • XLS to JGP, XLS to TIFF: tất cả các “Sheet” trong một file Excel sẽ được trình bày thành từng file ảnh JPG hoặc TIFF riêng biệt, tức mỗi một “sheet” sẽ được “chụp hình” thành một file JPG hoặc TIFF.

Cách sử dụng Total Excel Converter (TEC) rất dễ dàng. Bạn chỉ cần tìm đến các file XLS cần chuyển đổi sao cho tên của nó được hiện ra trong bảng liệt kê > đánh dấu vào các file cần chuyển đổi > nhấn vào các nút DOC, PDF, HTML, TXT, JPG, TIFF… trên giao diện chính để hiện ra giao diện chuyển đổi file tương ứng > cuối cùng nhấn vào nút Finish để TEC bắt đầu thực hiện quá trình chuyển đổi cho bạn.

4,5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 26,1 MB
 • Lượt xem: 41.622
 • Lượt tải: 38.896
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/Vista/7/8/10
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm