Tratu for iOS 1.2 Tra cứu từ điển Online

Tải về

Từ điển online cho người Việt Nam. Liên tục cập nhật từ vựng, từ điển. Hỗ trợ các thứ tiếng: English, Vietnamese, French, Japanese, Korean, Chinese.

Các từ điển online thông dụng: Anh-Việt, Việt-Anh, Anh-Anh, Pháp-Việt, Việt-Pháp, Việt-Việt, Nhật-Việt, Việt-Nhật, Nhật-Anh, Anh-Nhật, Hàn-Việt, Trung-Việt, viết tắt.

Tratu for iOS

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 600 KB
  • Lượt xem: 199
  • Lượt tải: 181
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 4.0 trở lên
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm