Tratu for iOS 1.2 Tra cứu từ điển Online

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 600 KB
 • Lượt xem: 185
 • Lượt tải: 175
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 4.0 trở lên
Giới thiệu

Từ điển online cho người Việt Nam. Liên tục cập nhật từ vựng, từ điển. Hỗ trợ các thứ tiếng: English, Vietnamese, French, Japanese, Korean, Chinese.

Các từ điển online thông dụng: Anh-Việt, Việt-Anh, Anh-Anh, Pháp-Việt, Việt-Pháp, Việt-Việt, Nhật-Việt, Việt-Nhật, Nhật-Anh, Anh-Nhật, Hàn-Việt, Trung-Việt, viết tắt.

Tratu for iOS

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo