Từ điển các cặp câu song ngữ Anh - Việt for iOS 1.0 Tổng hợp các cặp câu song ngữ Anh Việt

Tải về

Từ điển các cặp câu song ngữ Anh - Việt là ứng dụng nhằm giúp cho người dùng có thể có cái nhìn tổng quát về các loại câu thường gặp trong tiếng Anh và tiếng Nhật.

Ứng dụng được phân chia rõ ràng theo dạng song ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật, hỗ trợ người dùng tìm kiếm, các mẫu câu có liên quan, ngoài ra còn có chức năng kiểm tra lại kiến thức của bạn.

Từ điển các cặp câu song ngữ Anh - Việt for iOSTừ điển các cặp câu song ngữ Anh - Việt for iOSTừ điển các cặp câu song ngữ Anh - Việt for iOS

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 770
  • Lượt tải: 719
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 4.3 trở lên

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm