Twin Files Finder 2.0.10.0101

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,9 MB
  • Lượt xem: 485
  • Lượt tải: 481
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista
Giới thiệu

Ứng dụng Twin Files Finder sẽ giúp bạn tìm kiếm các bản sao thật sự của tập tin, giảm dung lượng lưu trữ và ảnh hưởng không tốt tới hiệu suất của hệ thống. Việc tìm kiếm có thể được thực hiện đồng thời tại thư mục cục bộ hay qua mạng. Các tiêu chí tìm kiếm bao gồm kiểu tên tập tin, kích thước và thuộc tính của tập tin.

Mặt nạ tên tập tin có thể được xác định với việc sử dụng biểu thức thông thường mà cho phép tìm kiếm rất linh hoạt. Sử dụng kết quả tìm kiếm bạn có thể xem lại các tập tin được lưu trữ trên ổ cứng, tổ chức chúng tốt hơn và thu hồi không gian đĩa. Chương trình có các cấu hình tìm kiếm được định nghĩa sẵn cho các tìm kiếm thông thường: tập tin tài liệu, tập tin âm thanh cũng như hình ảnh. Nhiều cấu hình tìm kiếm khác có thể được xác định bởi người dùng và lưu trữ cho việc sử dụng sau này. Chương trình có thể tìm thấy bản sao thật sự (tập tin mà giống hệt nhau, bất kể là tên hay phần mở rộng) hoặc các tập tin với tên giống hệ nhau.

Theo Softpedia

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo