Ultra Passwords

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,8 MB
  • Lượt xem: 664
  • Lượt tải: 644
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mọi Windows
Giới thiệu

Ultra Passwords là một trình quản lý mật khẩu miễn phí, chắc chắn sẽ giúp bạn quản lý và lưu trữ mật khẩu của bạn một cách an toàn. Bạn có thể đặt tất cả các mật khẩu của bạn (như các mật khẩu nhánh, mật khẩu đăng nhập Ftp, mật khẩu diễn đàn, mật khẩu Myspace ....) trong một cơ sở dữ liệu, đã bị khóa với một mật khẩu quản trị. Vì vậy, bạn chỉ cần nhớ một mật khẩu duy nhất.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: