Universal All In One Converter Chuyển đổi bất kỳ tập tin sang PDF

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 26,1 MB
  • Lượt xem: 295
  • Lượt tải: 284
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Universal All In One Converter là giải pháp hoàn chỉnh nhất để ghép và chuyển đổi tài liệu từ hơn 523 định dạng tập tin khác nhau vào Adobe Acrobat PDF, PDF / A, HTML, nhiều định dạng hình ảnh mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm bổ sung.

- Chuyển đổi bất kỳ tập tin cá nhân vào tập tin Adobe Acrobat PDF

- Chuyển đổi bất kỳ tập tin sang PDF ghép chúng thành một file Adobe Acrobat PDF duy nhất

- Chuyển đổi bất kỳ tập tin vào các định dạng hình ảnh sau: JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF JPEG2000

- Chuyển đổi bất kỳ tập tin vào tập tin HTML

- Trích xuất hình ảnh từ file Acrobat PDF

- Chuyển đổi mật khẩu các tập tin PDF

- Thiết lập và loại bỏ các hạn chế bảo mật trong Acrobat PDF

Universal All In One Converter

Phương Lan

Liên kết tải về