Virtual Villagers: A New Home For Mac Game xây dựng đế chế

Tải về
4 (3) Big Fish Games Dùng thử 621 Dung lượng: 21,1 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4, 10.5

Một số người dân nghèo đã may mắn sống sót sau một vụ núi lửa phun trào khủng khiếp. Nhiệm vụ của bạn là hướng dẫn họ làm việc để có thể tồn tại trong vùng đất mới.

Tuy nhiên bạn vẫn phải chú ý tới họ vì họ chưa quen việc, có thể họ sẽ lười làm và số lượng dân sẽ giảm đi.

Bạn phải giúp họ có nghề nghiệp như: Bác sĩ, nông dân, xây dựng, các nhà khoa học và tăng dân số lên nhiều hơn nữa.

Virtual Villagers: A New Home For Mac

Yêu cầu hệ thống:

  • CPU: 1.83GHz
  • RAM: 512 MB

Tuyết Mai

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 21,1 MB
  • Lượt xem: 720
  • Lượt tải: 621
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4, 10.5