Top ứng dụng Chiến thuật tải nhiều nhất

Battle of Ships 3D cho Mac Battle of Ships 3D cho Mac 1.0 Game Tàu chiến 3D cực đỉnh cho Mac

Battle of Ships 3D cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

AirFighters cho Mac AirFighters cho Mac 4.1 Game không chiến đặc sắc trên Mac

AirFighters cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Plants vs. Zombies cho Mac Plants vs. Zombies cho Mac 2.1 Game hoa quả nổi giận cho Mac

Plants vs. Zombies cho Mac
 • Đánh giá: 972
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 278.221

StarCraft Brood War cho Mac StarCraft Brood War cho Mac 1.18 Game chiến thuật thời gian thực miễn phí

StarCraft Brood War cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105

Knights And Merchants cho Mac Knights And Merchants cho Mac 1.26 Game hành động thời Trung Cổ hấp dẫn

Knights And Merchants cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

European War 4: Napoleon cho Mac European War 4: Napoleon cho Mac 1.4 Game chiến tranh thế giới cho Mac

European War 4: Napoleon cho Mac

Call of Duty: Black Ops cho Mac Call of Duty: Black Ops cho Mac 1.19 Game chiến đấu trong Chiến tranh Lạnh cho Mac

Call of Duty: Black Ops cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Warcraft III: The Frozen Throne cho Mac Warcraft III: The Frozen Throne cho Mac Patch 1.24c Bản cập nhật Warcraft 3 trên Mac

Warcraft III: The Frozen Throne cho Mac
 • Đánh giá: 1.415
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 711.895

StarCraft Demo cho Mac StarCraft Demo cho Mac 1.16 Chơi thử StarCraft trên Mac

StarCraft Demo cho Mac
 • Đánh giá: 278
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 128.079

Sid Meier's Civilization IV: Colonization cho Mac Sid Meier's Civilization IV: Colonization cho Mac 3.18 Game xây dựng đế chế huyền thoại

Sid Meier's Civilization IV: Colonization cho Mac
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11
Có tất cả 91 phần mềm.