VMware Server 1.0.6 Phần mềm ảo hóa

Tải về
 • Đánh giá:
  2,3 ★ 3 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 147 MB
 • Lượt xem: 11.826
 • Lượt tải: 11.631
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP
Giới thiệu

VMware Server là một sản phẩm ảo hóa miễn phí cho các máy chủ Windows và Linux với sự hỗ trợ lớp doanh nghiệp và quản lý Virtual Center. Nó cho phép các công ty có thể phân một máy chủ vật lý cho nhiều máy ảo và có thể trải nghiệm lợi ích từ việc ảo hóa. Với Virtual Center add-on, người dùng có thể cung cấp, kiểm tra và quản lý một cách hiệu quả cơ sở hạ tầng CNTT của họ.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo