WBC iTunes Scripts Collection for Mac

Tải về

3 (1) Wooden Brain Concepts Miễn phí 359 Dung lượng: 3,4 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

WBC iTunes Scripts Collection là bộ sưu tập script hoạt động với iTunes, như một cầu nối với các phần mềm khác. WBC cho ra mắt iTunes Scripts Collection như một bộ sưu tập lớn những gì tiện ích được yêu thích nhất. Bộ sưu tập này bao gồm: WBC iTunes Suite for Salling Clicker, WBC iTunes Hot Keys Set, WBC iTunes Scripts for Big Cat, WBC iTunes Meets GeekTool, and WBC Grab Bag scripts.

Phiên bản mới này có:

 • Thêm một số script tag mới vào Grab-Bag.
 • Thêm một số script mới đa đặc tính vào Grab-Bag.
 • Thêm một số script tag chuyển
 • Cập nhật tất cả các script vào điều kiện làm việc, hoặc thiết kế chúng như các script kế thừa.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3,4 MB
 • Lượt xem: 366
 • Lượt tải: 359
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel