WFP Tools

Tải về
3 (2) Camtech 2000 Dùng thử 1.141 Dung lượng: 1,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows

WFP Tools là chương trình đầu tiên cho phép người dùng trung bình có thể thay thế hoặc xóa các file bị lỗi, bị khóa hay bị tiêm nhiễm virus so với các file gốc nhằm tránh cho bạn việc phải format lại máy tính hoặc phải chi phí cho việc thuê kỹ thuật viên. WFP Tools cho phép người dùng dễ dàng xóa các file bị khóa, lỗi, bị tiêm nhiễm, xóa toàn bộ các thư mục có chứa các file cho phép bung nội dung của chúng từ CD cài đặt và tăng số lượng các kết nối Internet.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 1.163
  • Lượt tải: 1.141
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm