WiFi Connection Manager for Android Phần mềm quản lý kết nối WiFi cho Android

Tải về
 • Đánh giá:
  3,8 ★ 18 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 670 KB
 • Lượt xem: 4.396
 • Lượt tải: 3.668
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 1.5 and up
Giới thiệu

WiFi Connection Manager for Android là ứng dụng bộ quét, quản lý và kết nối WiFi cho Android.

WiFi Connection Manager for Android

Tính năng:

 • Hỗ trợ điểm truy cập AP
 • Kết nối tức thời
 • Chuyển giữa các mạng WiFi, chặn xung đột mạng
 • Thêm/kết nối với mạng SSID ẩn
 • Thêm mạng thủ công
 • Tạm dừng quét
 • Thông tin chi tiết mạng, băng thông, kênh và loại mạng
 • Hiển thị mật khẩu mạng đã lưu
 • Tự động dò Web Authentication

Minh Lộc

Liên kết tải về