Top ứng dụng Email - Gọi Video - Nhắn tin tải nhiều nhất

🖼️ Viber cho Windows 10 Gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí trên Windows 10

🖼️
 • Đánh giá: 361
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119.253

🖼️ Facebook Messenger cho Windows Phone Beta Chat Facebook miễn phí trên Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 167
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77.217

🖼️ Telegram Messenger cho Windows Phone 3.4 Ứng dụng chat miễn phí trên Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 649

🖼️ Mocha Messenger cho Windows Phone Vừa chat vừa nghe nhạc miễn phí trên Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.874

🖼️ Skype cho Windows 10 Mobile Gọi điện thoại miễn phí trên Windows Mobile

🖼️
 • Đánh giá: 113
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.528

🖼️ Zalo cho Windows Phone Tải Zalo về điện thoại: nhắn tin, gọi điện, gọi video miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 690
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 215.495

🖼️ LINE cho Windows Phone 5.12 Ứng dụng chat miễn phí cho Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.727

🖼️ KakaoTalk cho Windows Phone 2.4 Nhắn tin, gọi điện miễn phí trên Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.148

🖼️ Skype cho Pocket PC Chat, gọi điện, gọi video Skype trên Windows Mobile

🖼️
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97.578

🖼️ ICQ cho Windows Phone Ứng dụng chat miễn phí cho Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65
Có tất cả 40 phần mềm.