WinGZip 1.0.0 Build 21

Tải về

3 (1) Irnis Haliullin Miễn phí 3.001 Dung lượng: 254 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP

WinGZip là tiện ích cho phép nén bất cứ file nào sang định dạng gzip, giải nén và kiểm tra sự toàn vẹn của file gzip.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 254 KB
  • Lượt xem: 3.021
  • Lượt tải: 3.001
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP
Liên kết tải về
Link Download chính thức: