Word Cleaner

Tải về

4 (2) Zapadoo Dùng thử 6.819 Dung lượng: 29,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7

Word Cleaner 5.1.1 là một phần mềm giúp bạn chuyển đổi file Word thành file HTML/XML và xóa bỏ những thẻ không cần thiết...

Word Cleaner có thể giúp bạn chuyển đổi các file Word sang HTML, kể cả các file chứa các bảng, hình ảnh,... Chương trình không chỉ chuyển đổi file Word mà còn chuyển đổi file .rtf và .txt sang HTML.Word Cleaner sẽ tự động xóa bỏ tất cả những thẻ không cần thiết trong file HTML hiện tại, do đó làm giảm kích thước file HTML của bạn và cải thiển thời gian tải về. Ngoài ra bạn cũng có thể tạo các mẫu riêng của mình để phù hợp với các yêu cầu chuyển đổi cụ thể của bạn.

Giao diện chương trình

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 29,7 MB
  • Lượt xem: 7.142
  • Lượt tải: 6.819
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác: